Information till dig som hyresgäst angående den årliga hyresförhandlingen avseende 2023 års hyror

AB Bjuvsbostäder har påkallat och genomfört dem årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen avseende 2023 års hyror.

Parterna är överens om att hyrorna höjs med 4,5 % från och med den 1 mars 2023 där uppvärmning ingår i hyran (s.k. varmhyra). Detta innefattar alla Bjuvsbostäders lägenheter förutom radhusen på Gök- och Lärkgatan i Ekeby.


Parterna är överens om att hyrorna höjs med 2,6 % från och med den 1 mars 2023 för radhusen på Gök- och Lärkgatan i Ekeby där uppvärmning inte ingår i hyran (s.k. kallhyra).


Ny hyra aviseras i samband med april månads hyra. Retroaktiv hyreshöjning för mars kommer fördelas ut på hyresavierna för april, maj och juni.


Med vänlig hälsning
Bjuvsbostäder